ORDLISTA

Bakmask

Ett läge där det ligger en eller flera bollar framför köbollen.

För att kunna spela måste du höja handen och vinkla kön uppåt.

Ju närmare bollen du har handen, desto mer måste du höja den.

Boll i hand (BIH) 

Om din motståndare gör en felstöt (foul) får du lägga köbollen var som helst över hela bordet. Det kallas för boll i hand. Ibland måste du lägga den bakom kvarterslinjen. Kolla reglerna för det spelar du spelar just då.

Trevallars-carambole. Foto: Kozoom

Carambole

En biljarddisciplin som spelas på större bord utan hål. Endast tre bollar används, två vita och en röd. Med den egna vita bollen ska man i samma stöt träffa de båda andra bollarna på bordet.

Flera varianter finns av denna gren, den mest kända är trevallars-carambole.

Carambolage, carrastöt

En stöt där köbollen först träffar en boll och sedan styrs på en annan boll som går i ett hål.

 

Dessäng                                                  

När man talar om vad som ska hända i nästa stöt, till exempel om du vill göra nian i ett visst hål. Innan du gör stöten behöver du berätta vilken boll du vill sätta och i vilket hål, om det inte är helt uppenbart.

Det kallas för att ange dessäng. Kallas också att ”adressera”.

 

Dessängboll                                            

Den boll man tänker göra i nästa stöt.

 

Dessänghål                                             

Det hål där man avser att göra dessängbollen.

Diamanter

På vallarna runtom biljardbordet finns det ett antal punkter. De kallas diamanter och kan användas på olika sätt i spelet. Punkterna kan vara formade som prickar, punkter, diamanter etc.

Duk                                                         

Spelytan på ett biljardbord. Finns i flera färger, grön och blå är vanligast.

 

Efterläge                                                

Den plats där köbollen hamnar efter en stöt. Kallas också uppspel, läge, position.

Foul                                                        

En inkorrekt stöt. Spelaren som gör foul bestraffas alltid, men på olika sätt i de olika spelen.

 

Förlöp                                                     

När man sätter köbollen i ett hål. Kallas även ”att dränka”.

Patrik Enbom under Pool-EM hösten 2021. Foto: EPBF

Hoppstöt

När man får köbollen att hoppa, genom att spela ner den i bordet uppifrån så den studsar.

Det är INTE tillåtet att få köbollen att hoppa genom att stöta under bollen, mellan bollen och bordet. Du måste spela ovanifrån, över mitten på köbollen. Annars räknas det som en felstöt.

Hoppstötar används bara i pool, inte i carambole eller snooker.

Infallsvinkel                                           

Bollens vinkel innan den träffar en vall.

 

Kix, kicks

När lädret inte får grepp om köbollen utan glider av.

Kratta                                                     

Ett redskap som ersätter din hand på bordet när du inte når.

Krita                                                       

Den lilla kuben som används för att få köspetsen att få grepp om köbollen. Kritar man inte tillräckligt ofta halkar kön lättare av bollen, vilket ofta är en felstöt.

Kvarteret                                               

Det område som på ett poolbord går från ena kortvallen upp till andra diamanten. Används på olika sätt i spelet, till exempel placeras köbollen här när en match ska starta.

 

Köben                                                     

Den hårda plastbiten som sitter mellan kölädret och köspetsen.

 

Köboll                                                     

Den vita spelbollen som används i de flesta biljardspel. Kallas också egen, egon, vita.

 

Köläder                                                  

En bit läder som sitter fastlimmat längst ut på köspetsen. Kölädret är den del av kön som träffar köbollen i varje stöt.

 

Låda                                                       

När en spelare gör alla bollar i ett upplägg pool utan att missa, och utan att motståndaren har fått spela.

En spränglåda är när spelaren börjar med att spränga och sedan ”rensar av” bordet utan att missa. Kallas även att rensa eller ett sprängrens.

 

Miljö                                                       

Hålet som finns i mitten av varje långsida på pool- och snookerbord. Det kommer från franskans milieu, ”mitten” (uttalas miljö).

 

Objektbollen                                          

Vilken boll som helst på bordet utom den vita köbollen. Oftast den boll man siktar på med köbollen.

Pool                                                         

Pool är samlingsnamnet för ett 50-tal spelvarianter som alla spelas på biljardbord med 6 hål (undantaget snooker).

I tävlingssammanhang är de fyra vanligaste spelen
8-ball, 9-ball, 10-boll och 14-1.

Foto: Pexels

Press

Ett läge där köbollen ligger ”fryst”, alltså direkt intill antingen vallen eller en annan boll.

 

Safe

När en spelare placerar köbollen i ett sådant läge att motståndaren inte kan eller har svårt att träffa en objektboll utan att riskera en felstöt. Kallas också för att ”lägga undan”.

 

Serie

Antalet gjorda bollar i en följd utan miss.

Träffpunkt för högerskruv

Sidoskruv

Resultatet när du träffar till höger eller vänster om mitten på köbollen.

Skjuts                                                     

När man får köbollen att träffa en boll som i sin tur knuffar ned en annan boll i ett hål. Kallas också kombinationsstöt.

 

Skruv                                                      

Varje gång du träffar köbollen får du mer eller mindre skruv. Det är en effekt som påverkar köbollen och hur den rör sig på bordet.

Skruvarna heter överskruv, stoppskruv, underskruv, vänsterskruv och högerskruv. De kan också kombineras på olika sätt.

Skruv i allmänhet kan också kallas för effekt, gurka, snaja, spin, piff… kärt barn har många namn.

Sprängning                                            

Öppningsstöten i poolspelen 8-ball, 9-ball och 10-ball kallas sprängning. Man ”spränger” isär bollarna för att sprida dem över bordet och kunna fortsätta spela.

I poolspelet 14-1 och i snooker gör man istället en annan typ av öppningsstöt. Den går inte ut på att sätta någon boll. Bollarna ligger kvar tätt ihop efter stöten och det är svårt för motståndaren att fortsätta spela.

I carambolen kallas det också öppningsstöt, men den ser helt annorlunda ut än i de andra spelen. Här går stöten ut på att köbollen ska träffa de andra två bollarna på bordet för att få fortsätta spela.

 

Stoppstöt

När du spelar en bit under centrum för att få köbollen att stanna när den har träffat en annan boll. Kan också användas för att få köbollen att gå i en viss vinkel efter träff.

 

Stötdämpare                                          

En bit gummi placerad längst bak på kön för att skydda bakänden. Kallas också för bumper.

 

Teka                                                       

Ett sätt att avgöra vem som får börja en match. Båda spelarna lägger en boll på kvarterslinjen och spelar dem samtidigt upp i motsatt kortvall och ner igen – rakt upp och ner. Den spelare vars boll stannar närmast vallen där spelarna står vinner tekningen.

Triangel                                                 

Det trekantiga redskap som används för att lägga upp bollarna i pool och snooker.

Foto: Pexels

Underskruv                                            

När du spelar under centrum på köbollen och får den att komma tillbaka mer eller mindre rakt bakåt, mot dig själv.

 

Upplägg                                                  

De bollar som läggs upp i triangeln inför varje spelomgång i pool och snooker. I snooker gäller det även bollarna på resten av bordet. Översta bollen ska alltid ligga på fotpunkten. Upplägget kallas också kaka, rack.

 

Utfallsvinkel                                          

Bollens vinkel när den kommer ut ur en vall.

© TriQ Entertainment

Valla, vall över

En stöt där man spelar bollen in i en vall innan den går i ett hål. Används ofta i pool och ibland i snooker.

Vall före

En stöt där man spelar köbollen in i en vall innan den träffar en annan boll. Kallas också nacke, kicka, förvall eller bricoll.

 

Vallar

Ramen som går runt biljardbordet. Den inre delen är av gummi och klädd med tyg. Den yttre delen är av trä.

Överskruv                                              

När du spelar över centrum på köbollen och får den att följa efter objektbollen.